Xem ngay

Tử Vi

Tử vi trọn đời, bói tình yêu 12 cung hoàng đạo theo ngày sinh, sự nghiệp, sức khoẻ

Xem tuổi vợ chồng cho nam giới tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969

Xem tuoi vo chong theo ngay thang nam sinh cho nam giới tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 theo căn duyên tiền định. I. Đại Kỵ Hiệp Hôn: Nam tuổi Kỷ Dậu không thích hợp lập gia đình với những nữ sau đây: Kỷ Dậu 1969 , Ất Mão 1975 , Tân Dậu 1981 , Đinh Mão 1987 , Quí Mão 1963: Bên nhau phạm BIỆT LY Mậu Ngọ 1978 , Bính Ngọ 1966 : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Chú ý: Nam tuổi Kỷ Dậu này không hợp có vợ năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi. II. Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng:Chồng tuổi Kỷ Dậu 1969 - vợ tuổi Canh Tuất 1970: Luận đoán: Nam tuổi Kỷ Dậu gặp nữ tuổi này ở bên nhau được khá, ứng số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng điều hành công việc ổn thoả, ít gặp khó khăn, có quý nhân phù trợ giúp đỡ về mặt tài chính, con cái có phần muộn màng. Người vợ dịu dàng, đảm đang, vợ chồng bên nhau khá hoà hợp,...

Xem tuổi vợ chồng cho nam giới tuổi Mậu Thân sinh năm 1968

Xem boi vo chong theo căn duyên tiền định cho nam giới tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 I. Đại Kỵ Hiệp Hôn: Nam tuổi Mậu Thân không hợp lập gia đình với những nữ tuổi sau đây: Tân Hợi 1971 , Quí Hợi 1983 : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG. Chú ý: Nam tuổi Mậu Thân 1968 không hợp có vợ vào năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi. II. Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng:Chồng tuổi Mậu Thân 1968 - vợ tuổi Mậu Thân 1968: Luận đoán: Nam tuổi Mậu Thân gặp nữ tuổi này khó được thuận lợi về tài chính, ứng số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu nghèo túng một thời gian, tài vận khá, con cái ổn. Người vợ thông minh, giao tiếp tốt, vợ chồng được tính hoà hợp, dễ dàng bảo ban nhau. Nhận xét: Vợ chồng này ở với nhau không được tốt, vợ chồng nên chăm chỉ làm ăn. Chồng tuổi Mậu Thân 1968 - vợ tuổi Kỷ...

Xem tuổi vợ chồng cho nữ mạng Mậu Dần sinh năm 1998

Xem boi vo chong cho Nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 theo Căn Duyên Tiền Định: I.Đại kỵ hợp hôn: Nữ tuổi Mậu Dần không thích hợp kết hôn với những nam tuổi sau đây: Ất Sửu 1985 , Ất Hợi 1995 , Canh Ngọ 1990 , Canh Thân 1980 , Canh Thìn 2000 , Ất Dậu 2005 :  Bên nhau phạm BIỆT LY Kỷ Tỵ 1989 ,  Tân Tỵ 2001 : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Chú ý: Nữ tuổi này không hợp kết hôn vào năm  20, 26, 32, 38, 44, 50, 59 tuổi. II. Hợp Hôn Tốt Và Ở Đặng:Bạn có biết nữ 98 hợp với tuổi nào? Vợ tuổi Mậu Dần 1998 - Chồng tuổi Mậu Dần 1998: Luận đoán: Nữ tuổi Mậu Dần gặp nam nhân tuổi này bên nhau không được thuận lợi về mặt tài chính, ứng số Nhì Bần Tiện, làm ăn bước đầu không được dễ dàng, gặp nhiều trở ngại, qua vận mới đậu tài, con cái ổn. Người chồng có ý chí, thật thà,...

Xem tuổi vợ chồng cho nam mạng Kỷ Mão sinh năm 1999

Xem tuoi vo chong theo ngay thang nam sinh cho Nam tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 theo Căn Duyên Tiền Định: I. Đại Kỵ Hiệp Hôn: Nam tuổi Kỷ Mão không thích hợp kết hôn với những nữ tuổi sau đây: Kỷ Mão 1999 , Ất Dậu 2005 , Tân Mão 2011 , Đinh Dậu 2017 , Quý Dậu 1993 : Bên nhau phạm BIỆT LY Mậu Tý 2008 , Bính Tý 1996 : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Chú ý: Nam tuổi này không thích hợp lập gia đình vào năm 19, 21, 27, 31, 33, 39, 43 tuổi. II. Hiệp Hôn Tốt Và Ở Đặng:Nam 99 hợp với tuổi nào, ai phù hợp nhất cùng bạn đi đến cuối cuộc đời? Chồng tuổi Kỷ Mão 1999 - Vợ tuổi Canh Thìn 2000: Luận đoán: Nam tuổi Kỷ Mão gặp nữ tuổi này ở với nhau khá, ứng số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính làm ăn thuận lợi, tài vận tốt, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn về tài chính, con cái bình...

Xem tuổi vợ chồng cho nam giới tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

Coi tuoi vo chong theo căn duyên tiền định cho nam giới tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 I. Đại Kỵ Hiệp Hôn: Nam tuổi Quý Sửu 1973 không hợp lập gia đình với những nữ tuổi sau đây: Nhâm Tuất 1982 : Bên nhau phạm BIỆT LY Canh Tuất 1970: Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Chú ý: Nam tuổi Quý Sửu không hợp kết hôn vào năm 17, 23, 27, 29, 35, 39, 41 tuổi. II. Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng:Chồng tuổi Quý Sửu 1973 - Vợ tuổi Quý Sửu 1973:  Luận đoán: Nam tuổi Quý Sửu gặp nữ tuổi này bên nhau được tốt, ứng số Tam Vinh Hiển, có danh, có tín được mọi người quan tâm, cầu lo việc gì cũng nhanh chóng thành,con cái đầy đủ. Người vợ tính tình chững chạc, trưởng thành, có phần hơi nghiêm khắc, vợ chồng có phần hoà hợp, bù đắp được khiếm khuyết của nhau. Nhận xét: Vợ chồng này ở với nhau khá...

Xem tuổi vợ chồng cho nam mạng Ất Mão sinh năm 1975

Xem tuoi vo chong theo căn duyên tiền định cho nam giới tuổi Ất Mão sinh năm 1975: I. Đại Kỵ Hiệp Hôn: Nam tuổi Ất Mão không hợp lập gia đình với những nữ tuổi sau đây: Canh Thân 1980 , Bính Dần 1986 , Nhâm Thân 1992 , Giáp Dần 1974 , Mậu Thân 1968 : Bên nhau phạm BIỆT LY Giáp Tý 1984, Nhâm Tý 1972 : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Chú ý: Nam tuổi Ất Mão không phù hợp kết hôn vào năm 16, 22, 26, 28, 34, 40 tuổi. II. Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng:Chồng tuổi Ất MÃo 1975 - vợ tuổi Ất MÃo 1975: Luận đoán: Nam tuổi Ất Mão gặp nữ tuổi này ở với nhau khá tốt, ứng số Nhứt Phú Quý , vợ chồng làm ăn thành công nhưng cũng sẽ có trải qua khó khăn, sóng gió, có quý nhân phù trợ, tài vận ổn định, con cái bình thường. Người vợ thông minh, ăn nói sắc xảo, có chút đanh đá, vợ chồng bên nhau không được...

Xem tuổi vợ chồng cho nữ mạng Bính Thìn sinh năm 1976

Xem tuổi vợ chồng kết hôn cho nữ giới tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 theo Căn Duyên Tiền Định: I. Đại Kỵ Hiệp Hôn:  Nữ tuổi Bính Thìn không hợp lập gia đình với những nam nhân tuổi sau đây: Kỷ Mùi 1979 , Đinh Mùi 1967: Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG. Chú ý: Nữ tuổi này không hợp có chồng năm 17, 20, 26, 29, 32, 38, 41 tuổi. II. Hợp hôn tốt, Ở Đặng:Vợ tuổi BÍNH THÌN 1976 -  Chồng tuổi BÍNH THÌN 1976: Luận đoán: Nữ tuổi Bính Thìn gặp nam nhân tuổi này ở bên nhau không được tốt cho lắm, ứng số Nhì bần Tiện, vợ chồng bên nhau phải chịu nghèo túng một thời gian, làm ăn hay gặp khó khăn, trở ngại, quá hạn mới đậu tài, con cái đầy đủ. Người chồng tính hướng ngoại, cởi mở, vui vẻ, vợ chồng bên nhau đôi khi lời tiếng mâu thuẫn,nên nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau cùng tạo...

Xem tuổi vợ chồng cho nữ mạng Đinh Tỵ sinh năm 1977

Xem tuoi vo chong kết hôn cho nam giới tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 theo Căn Duyên Tiền Định: I. Đại Kỵ Hiệp Hôn:  Nữ tuổi Đinh Tỵ không hợp thành hôn sự với nam nhân tuổi sau đây: Giáp Dần , Nhâm Dần : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Chú ý: Nữ tuổi này không thích hợp có chồng năm 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41 tuổi. II.Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng:Vợ tuổi ĐINH TỴ 1977 -  Chồng tuổi ĐINH TỴ 1977 Luận đoán: Nữ tuổi  ĐINH TỴ gặp nam nhân tuổi này ở với nhau được khá, ứng số Tứ Đạt Đạo, làm ăn, suy tính công việc chu toàn, cầu lo chi cũng dễ dàng đạt được, tài vận ổn, con cái bình thường. Người chồng vui tính, thoải mái, biết lo lắng cho tương lai gia đình, vợ chồng ở với nhau được hoà hợp, ăn nói, bảo ban nhau làm ăn tốt. Nhận xét: Vợ chồng này ở bên nhau được khá, vợ...

Xem tuổi vợ chồng cho nữ mạng Kỷ Mùi sinh năm 1979

Xem tuoi vo chong theo căn duyên tiền định cho nữ giới tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 I. Đại Kỵ Hiệp Hôn: Nữ sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi không thích hợp kết hôn với những nam nhân tuổi sau đây: Bính Thìn 1976  , Giáp Thìn 1964 : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Bính Dần 1986 , Tân Hợi 1971 , Bính Ngọ 1966 , Tân Dậu 1981 , Đinh Sửu 1997 : Bên nhau phạm BIỆT LY Chú ý: Nữ tuổi này không hợp có chồng năm  15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi II. Hiệp Hôn Và Ở Đặng:Vợ tuổi Kỷ Mùi 1979 - Chồng tuổi Kỷ Mùi 1979: Luận đoán: Nữ tuổi Kỷ Mùi gặp nam nhân tuổi này ở với nhau không được tốt cho lắm. ứng số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn buổi ban đầu không được như ý, hay gặp trở ngại, qua hạn mới đậu tài, con cái bình thường. Người chồng tính tình thật thà, chất phác, hết mực yêu thương vợ con, vợ...

Xem tuổi vợ chồng cho nam mạng Canh Thân sinh năm 1980

Coi tuoi vo chong cho nam tuổi Canh Thân sinh năm 1980 theo Căn Duyên Tiền Định: I.Đại Kỵ Hiệp Hôn: Nam tuổi Canh Thân không hợp kết hôn với những nữ tuổi sau đây: Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Mậu Dần 1998 , Giáp Dần 1974 : Bên nhau phạm BIỆT LY Quí Hợi 1983 , Ất Hợi 1995 : Bên nhau phạm TUYỆT MẠNG Chú ý: Nam tuổi Canh Thân không hợp có vợ năm 18, 20, 26, 3,0 32, 38, 42 tuổi. II. Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng:Chồng tuổi CANH THÂN 1980 - vợ tuổi TÂN DẬU 1981: Luận đoán: Nam tuổi Canh Thân gặp nữ tuổi này ở với nhau khá, trong số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn thuận buồm xuôi gió, không có nhiều sóng gió, có quý nhân phù trợ, tài vận ổn, con cái bình thường. Người vợ thông minh, tính trầm, ít nói nhưng lại có rất nhiều mối quan hệ tốt bên ngoài, vợ chồng bên nhau ổn, tính cách tương...